Ad: ‘SIB blijft mij verrassen’

De wandelgroep heeft een flitsende start gemaakt onder leiding van Anneke, Sietske en Agnes. Zij zijn inmiddels alle drie gediplomeerd wandeltrainer. Drie maal per week wandelen zij met een groep van ongeveer 20 mensen met veel plezier.

Volop genieten was het ook om te zien hoe het aflopen ging. Yvonne, Bert en Meinhard hebben een grote groep lopers perfect voorbereid en met veel enthousiasme hebben zij het programma afgerond en zetten velen de volgende stap richting 10 kilometer.

Een aanvraag voor financiële steun bij het Meerlandenfonds heeft een positief resultaat opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat we komend jaar serieus gaan uitzoeken of we een groep kunnen formeren voor blindrunners, maar dit zou ook eventueel kunnen in de bestaande groepen. In ieder geval zullen we lopers nodig hebben die is “buddy” willen gaan fungeren. Denk er eens over na!

Met het einde van het jaar is ook het nadenken over het nieuwe jaar begonnen. Heb je je al aangemeld om mee te gaan naar Parijs, zie de website en nieuwsflits, aanmelden bij Nico.

Noteer alvast de Algemene Leden Vergadering, deze is op vrijdag 17 februari 2017. Het is de kans voor jullie allemaal om mee te denken en invloed uit te oefenen.

Graag nodigt het bestuur je uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017. Eerst lekker hardlopen of wandelen en daarna het glas heffen of een sportief en gezond 2017

Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling!

Namens het bestuur, Ad van der Vlugt

 

 

Comments

comments