SIB-Loopcollectief


recreatieve sportvereniging voor hardlopen en wandelen

Privacyverklaring

 PRIVACY VERKLARING

Privacybeleid SIB-Loopcollectief

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

PRIVACY BELEID

SIB-Loopcollectief, gevestigd in Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SIB-Loopcollectief heeft de volgende domeinen:
Website: https://www.sibloopcollectief.nl
Facebook: https://www.facebook.com/sibloopcollectief/

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@sibloopcollectief.nl

Persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers/verwerkers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens SIB-Loopcollectief. Dit zijn leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG.

  • Consribo (leden- en boekhouding)
  • Webwinkelsoftware: WordPress
  • Social Media: Facebook
  • Facturatie: Rabobank (incasso)
  • Betalingen online: Mollie
  • Analytics: Slimstat
  • Mailing: MailChimp
  • Formulieren: Gravity Forms (versleutelde data)

Conscribo

Conscribo is een online tool waarmee SIB haar ledenadministratie en boekhouding beheert en bijhoudt. Wanneer iemand zich aanmeld via ons formulier op de website, worden deze gegevens opgeslagen in de ledenadminstratie en conform de AVG-wet bewaard en verwerkt. SIB heeft hiervoor een Verwerkingsovereenkomst gesloten met Conscribo als verwerker van persoongegevens.

WordPress

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Formulieren

Via verschillende formulieren ontvangen wij jouw gegevens: aanmelden als lid, inschrijven voor een cursus, aanmelden voor activiteiten. Deze gegevens gebruiken we zoals hierboven beschreven.

De plugin die we hiervoor gebruiken is Gravity Forms en deze werkt met versleutelde data. De formulieren worden zowel digitaal als fysiek veilig bewaard.

Cookies

Onze website draait onder WordPress. WordPress gebruikt standaard cookies voor jouw gebruikersgemak, en goede  functionaliteit van de website . Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Mollie

Wanneer je je via ons formulier op de website inschrijft voor een cursus, betaal je online via Mollie, ons betalingsprovider. Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Mollie stelt zich op dit standpunt omdat Mollie als financiële instelling:

 • bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;
 • bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Mollie werden verkregen;
 • zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek;
 • zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument.

De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126. Zie privacybeleid Mollie

Slimstat

De gegevens die we in Slimstat verzamelen, gebruiken we om te kijken hoe onze website gebruikt wordt, hoeveel en welke pagina’s gelezen worden en wat het bezoekersaantal is. We verwerken deze data niet voor advertenties en geven deze data ook niet door aan derden.

Social Media

Op onze website(s) zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebookpagina

Op de facebookpagina van SIB-Loopcollectief plaatsen we regelmatig foto’s en soms namen. Een herkenbare foto is al een persoonsgegeven. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met (persoons)gegevens doen. Wie lid van SIB-Loopcollectief wordt, dient aan te geven of je akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op onze facebookpagina en website. Leden kunnen daarnaast zelf aangeven of ze akkoord gaan op het moment dat er foto’s gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sibloopcollectief.nl

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Bij een datalek informeren wij als eerste alle betrokkenen en vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

SIB-Loopcollectief behoudt zich het recht voor deze privacypolicy aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op sibloopcollectief.nl/privacyverklaring.

Wij adviseren je regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SIB-Loopcollectief een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

COOKIE BELEID

Deze website maakt geen gebruik van Cookies, met uitzondering van de standaard cookies van WordPress.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

SIB-Loopcollectief
2e Loosterweg 102
2182 CL Hillegom
info@sibloopcollectief.nl
ledenadmin@sibloopcollectief.nl