Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan op elk moment, maar je lidmaatschap eindigt per half jaar i.v.m. de halfjaarlijkse incassomomenten. Zeg je voor 2 juni op, dan wordt je per 1 juli uitgeschreven. Zeg je voor 3 december op, dan eindigt het lidmaatschap per 1 januari.

Wanneer je bijvoorbeeld in juli opzegt, wordt je per 1 januari uitgeschreven en ben je de bijdrage van het betreffende halfjaar termijn wel verschuldigd.

Je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Met deze bevestiging is je opzegging definitief.

[conscribo_formulier code=”opzeggenlidmaatschap”]