SIB-Loopcollectief


recreatieve sportvereniging voor harlopen en wandelen

Opzeggen lidmaatschap

LET OP: om je af te melden, log je in op je persoonlijk account op de website. In je account staat in het menu links Beeïndigen lidmaatschap. Vul de gevraagde gegevens in en je ontvangt na het versturen een bevestiging. Met deze bevestiging is je opzegging definitief.

Opzegging van het lidmaatschap kan op elk moment, maar je lidmaatschap eindigt per half jaar i.v.m. de halfjaarlijkse incassomomenten. Zeg je voor 2 juni op, dan wordt je per 1 juli uitgeschreven. Zeg je voor 3 december op, dan eindigt het lidmaatschap per 1 januari.

Wanneer je bijvoorbeeld in juli opzegt, wordt je per 1 januari uitgeschreven en ben je de bijdrage van het betreffende halfjaar termijn wel verschuldigd.