Lidmaatschap

Contributie 
De contributie voor het hardlopen en Sportief wandelen bedraagt€ 36,50 per half jaar. Op het inschrijfformulier geef je akkoord tot wederopzegging toestemming aan SIB-Loopcollectief om toekomstige contributiebijdragen automatisch af te schrijven van je bankrekening.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Het Incassant ID van SIB-Loopcollectief is NL49ZZZ596079980000. Het machtigingskenmerk wordt per email doorgegeven.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.

Beginnerscursus
De bijdrage voor de opstapcursus bedraagt € 49,50. Inschrijven kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Na het versturen van je gegevens ontvang je een bevestiging van inschrijving. Print en onderteken deze bevestiging en stuur deze op naar:

Atletiek vereniging SIB-Loopcollectief
Secretariaat
p/a Prins Bernhardstraat 28
2181 RK Hillegom

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap kan op elk moment maar je lidmaatschap eindigt per half jaar i.v.m. de halfjaarlijkse incassomomenten. Zeg je voor 2 juni op, dan wordt je per 1 juli uitgeschreven. Zeg je voor 3 december op, dan eindigt het lidmaatschap per 1 januari.

Wanneer je bijvoorbeeld in juli opzegt, word je per 1 januari uitgeschreven en ben je de bijdrage van het betreffende halfjaar termijn verschuldigd.

Opzeggen kan alleen via dit formulier.