Muzikale afsluiting bij ALV

SIB-Loopcollectief is als vereniging met 200 leden verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan die zelfde leden. Vrijdagavond 17 februari jl. was het moment hiervoor. Het Fioretti College, locatie Hillegom was zo vriendelijk hiervoor ruimte ter beschikking te stellen. Het z.g. “Mac-Fio” was de plaats van handeling.

In een informele sfeer waren ruim 50 leden op komen dagen. Belangrijkst onderwerp op de agenda waren de wisselingen in het bestuur:
Sjaak van der Weijden, Feike Hoekstra namen afscheid. Zij hebben veel werk verricht om het Loopcollectief te helpen omvormen tot een echte vereniging. Alhoewel ze beide gewoon lid blijven van de verenging dragen zij vanaf heden geen bestuurlijke verantwoordelijk meer. Gelukkig is het bestuur er in geslaagd om bekwame opvolgers te vinden. Anneke Bakker gaat de Communicatie en PR verzorgen, naar haar taak als coördinator wandelen. Els van Oorschot neemt de taak van secretaris op zich. Beide dames zijn al jaren lid van het SIB-Loopcollectief en zullen de cultuur bewaken waar we allen zo aan hechten. We houden het simpel!

Nadat het bestuur verantwoording heeft afgelegd over het jaar 2016 en de plannen voor 2017 heeft toegelicht, waarbij de eerste buitenlandse reis van de vereniging: het deelnemen aan de loop Parijs-Versailles in september  met 50 leden van SIB.

Verder werd er gesproken over het voornemen om in de vereniging mogelijkheden te creëren voor mensen met een visuele beperking, zodat ook zij kunnen mee doen.

In een goede sfeer werd de vergadering na ruim een uur gesloten. De avond werd verder gevuld met een gezellig samen zijn, waarbij een dj voor de muziek zorgde. De avond werd extra opgefleurd met het optreden van een live zangeres. Om 24:00 uur werd een geslaagde avond afgesloten.

 

 

 

Comments

comments