Ontwikkelingen Sport- en Ontmoetingspark De Zanderij

Sinds anderhalf jaar neemt SIB deel aan het overleg betreffende de nieuwbouw en herinrichting van het SDO terrein en gebouw van het Jeu de Boules terrein. Inmiddels zijn we weer wat verder en worden de contouren van de nieuwbouw steeds zichtbaarder. Daarmee wordt ook meer duidelijk wat het beheren en exploiteren van een accommodatie voor de partners/hoofdgebruikers inhouden. Het bestuur heeft daarom besloten niet als partner/hoofdgebruiker toe te treden. We vinden de (financiële) verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden te groot en niet passen bij de cultuur en doelstelling van SIB.

Aanleiding

In juli 2016 legde SDO bij de gemeente het verzoek neer voor een verbouwing van het clubgebouw, sportzaal en een nieuw kunstgras korfbalveld. Dit vormde het startpunt van de samenwerking van Sporting SDO (korfbal en tafeltennis), de Jeu de Boules (JBH) en Boogschietvereniging De Tulp. 

De noodzaak en ook urgente ingreep bij SDO is voor de gemeente Hillegom aanleiding geweest een totaalplan voor De Zanderij te maken. Ook speelt daarbij een rol dat zowel de Jeu de Boules als de Boogschietvereniging De Tulp een aantal overdekte banen willen realiseren.

Vervolgens heeft de gemeente het plan breder getrokken en heeft zich ook gebogen over de toekomst van De Zanderij, het jongerencentrum Solution en het Molenduintje. Daarnaast zou het sportpark ontsloten moeten worden met fiets- en wandelpaden. De Zanderij zou een heuse Sport- en Ontmoetingspark moeten worden, is het idee van de gemeente.

Werkgroep SDO

De werkgroep SDO bestaat uit de bovengenoemde verengingen. Deze werkgroep overlegt en werkt samen met de gemeente en het projectbureau Sport en Ruimte betreffende de herinrichting van de sportvelden en een accommodatie. De bestaande accommodatie wordt vervangen door nieuwbouw.

Intentieverklaring

In oktober 2019 hebben de betrokken verenigingen Sporting SDO, JBH en De Tulp een intentieverklaring ondertekend. Met deze ondertekening is het samenwerkingsverband tussen deze verenigingen bekrachtigd. Samen zetten zij zich in voor de mogelijke herinrichting en uitbreiding van het SDO-sportterrein, gelegen op het sportpark De Zanderij.

Rol van SIB

SIB is ongeveer 2 jaar geleden, op verzoek van de gemeente en de betrokken verenigingen aangeschoven bij de werkgroep SDO om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor onze vereniging zouden zijn en waar eventuele kansen voor ons liggen.

We hebben bij de gemeente en in de werkgroep aangegeven dat we graag de hardloopbaan willen verbeteren door een tartan toplaag en dat we een betere ontsluiting van de hardloopbaan wensen. We hebben gedurende het traject aangegeven dat we in de toekomst op huurbasis mogelijk gebruik willen maken van de (nieuwe) ruimtes/faciliteiten die het sportpark straks te bieden heeft. Op basis hiervan hebben wij de intentieverklaring mede ondertekend als geïnteresseerde vereniging.

Project Sport- en Ontmoetingspark De Zanderij

Eind 2019 heeft de gemeente samen met de werkgroep SDO en projectbureau Sport en Ruimte een presentatie aan de Raad gegeven. Het doel hiervan was het informeren van de Raad over het onderzoek naar de mogelijkheden om sportpark De Zanderij te ontwikkelen tot Sport- en Ontmoetingspark. De Raad heeft hierop positief gereageerd.

Fasering traject

Vervolgens is het project in de ontwikkeling van het sport- en ontmoetingspark opgedeeld in vijf fases:

 1. Herinrichting SDO locatie qua velden en nieuw duurzaam gebouw inclusief hondentrainingsveld
 2. Herinrichting rondom Solution en huidige buitenlocatie van de Jeu de Boules
 3. Entree vanaf de Stationsweg
 4. Vrij liggend fietspad Wilhelminalaan aansluiten op sportpark op verschillende plekken
 5. Aansluiting en herinrichting Wilhelminapark

De gemeente en het projectbureau zijn in overleg met diverse verenigingen, de buurt en Stichting De Zanderij, het vlekkenplan is vertaald naar een schetsontwerp en er ligt een financieel model op basis van het schetsontwerp en programma van wensen.

Huidige stand van zaken

De werkgroep SDO heeft regelmatig overleg met de gemeente en het projectbureau over de uitgangspunten, het beheer en financiën van de nieuwbouw en inrichting velden. Zij worden geacht de 4 hoofdgebruikers (partners) van deze nieuwbouw te zijn en een afvaardiging van elke vereniging gaat plaatsnemen in het stichtingsbestuur.

De uitgangspunten voor het exploiteren van de accommodatie zijn als volgt:

 • Een stichting wordt eigenaar en verhuurt de accommodatie aan de hoofdgebruikers
  • De hoofdgebruikers kunnen hun eigen accommodatie verhuren aan derden
 • De kantine blijft in beheer van de sportverenigingen
 • Verenigingen en overige gebruikers betalen:
  • Vergoeding voor gebruik van kantine
  • Vergoeding voor gebruik sportfaciliteiten
  • Vergoeding voor gebruik sportvelden
  • Energiekosten
  • Aflossingsvrije rentedragende lening
 • Gemeente levert jaarlijks een structurele exploitatiebijdrage

Over de hoogte van kosten en de tegemoetkoming van de gemeente kunnen we helaas niets melden. Dit omdat de cijfers vertrouwelijk zijn; het is een indicatie die nog bijgesteld kan worden.

Besluit bestuur

In het laatste overleg met Trainers, TC en AC zijn er argumenten uitgewisseld over het participeren bij het traject. De algemene teneur van de aanwezigen was om betrokken te blijven bij het traject.

Het bestuur heeft echter wel besloten om niet als partner/hoofdgebruiker toe te treden. Dit schept verplichtingen op financieel en materieel gebied, taken die moeten worden uitgevoerd – denk aan kantine diensten, toetreden tot het stichtingsbestuur etc – en mede verantwoordelijk over het complex. Dit alles sluit niet aan bij de cultuur en visie van SIB.

Daarbij: we kunnen (instructie)ruimtes en faciliteiten huren zonder enige risico’s en langdurige verplichtingen, zoals we nu ook de hardloopbaan huren. Het niet toetreden als partner/hoofdgebruiker staat de ambities/ontwikkelingen van SIB niet in de weg.

Het bestuur blijft zich hard maken voor de vernieuwing van de hardloopbaan en een betere ontsluiting hiervan. Daarom blijven we betrokken bij de ontwikkeling van het Sport- en Ontmoetingspark door in gesprek te blijven met de gemeente en het projectbureau. We gaan naar de Plenaire bijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd voor de verenigingen, omgeving en andere geïnteresseerde partijen. Anderzijds informeert de gemeente het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *