Ontwikkelingen De Zanderij

Tijdens het overleg op 21 oktober jl. van de werkgroep Sport- en Ontmoetingspark Zanderij, hebben de betrokken verenigingen Sporting SDO (korfbal en tafeltennis), Jeu de Boules (JBH) en Boogschietvereniging De Tulp een intentieverklaring ondertekend. Met deze ondertekening is het samenwerkingsverband tussen deze verenigingen bekrachtigd. Samen gaan zij zich inzetten voor de mogelijke herinrichting en uitbreiding van het SDO-sportterrein, gelegen op het sportpark De Zanderij. Namens SIB ondertekende Anneke deze verklaring als ‘geïnteresseerde organisatie’.

In juli 2016 legde SDO bij de gemeente het verzoek neer voor een verbouwing van het clubgebouw, sportzaal en een nieuw kunstgras korfbalveld. Dit vormde het startpunt van de samenwerking van de vier verenigingen. De noodzaak en ook urgente ingreep bij SDO is voor de gemeente Hillegom aanleiding geweest een totaalplan voor De Zanderij te maken. Ook speelt daarbij een rol dat zowel de Jeu de Boules als de Boogschietvereniging De Tulp een aantal overdekte banen willen realiseren. Vervolgens heeft de gemeente het plan breder getrokken en heeft zich ook gebogen over de toekomst van De Zanderij, jongerencentrum Solution en het Molenduintje. Daarnaast zou het sportpark ontsloten moeten worden met fiets- en wandelpaden. De Zanderij zou een heuse Sport- en Ontmoetingspark moeten worden, is het idee van de gemeente.

Wensen SIB

Sinds anderhalf jaar neemt SIB deel aan het overleg betreffende de nieuwbouw en herinrichting van het SDO terrein en gebouw van het Jeu de Boulesterrein. In de laatste ALV zijn de leden daarover geïnformeerd. Onze insteek is om te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar kansen liggen voor onze vereniging. We hebben bij de gemeente en in de werkgroep aangegeven dat we wensen hebben om de baan en omliggende faciliteiten op huurbasis intensiever te willen gaan gebruiken met als doel trainingen gevarieerder te maken en kwalitatief te verbeteren.

We hebben onze wensen als volgt omschreven:

  • Hardloopbaan verbeteren door een tartan toplaag
  • Gebruik maken op huurbasis van de instructieruimte (voor beginners-, reanimatie- en andere aanvullende cursussen)
  • Gebruik maken op huurbasis van het krachthonk (o.a. voor running bootcamp en aanvullende krachttrainingen voor beginners- en intervaltrainingen)
  • Gebruik maken op huurbasis van vergaderruimte
  • Eigen opslagruimte materialen

Voor de kwaliteit en variëteit van de trainingen zou een grasveld met open toegang, nabij de hardloopbaan een aanvulling op de mogelijkheden zijn, zeker als dat kan worden gecombineerd door gebruik met andere verenigingen. 

Toekomst SIB

Met het ondertekenen van de Intentieverklaring geven we aan dat we graag aangesloten blijven bij de werkgroep en dat we de herinrichting toejuichen. Hoe en of we in de toekomst meer gebruik zullen maken van de faciliteiten van het Sport- en Ontmoetingspark, weten we nu nog niet. Het bestuur is dit nog aan het uitwerken. Uiteindelijk zullen we de plannen voorleggen in de komende ALV.

De werkgroep heeft een presentatie gehouden in de raadsvergadering om hen te informeren over het onderzoek naar de mogelijkheden om sportpark de Zanderij te ontwikkelen tot sport- en ontmoetingspark. Klik hier voor de presentatie.