Cursus reanimatie en ehbo heeft nog plekken over

Jaarlijks organiseert SIB een reanimatiecursus voor de trainers en begeleiders. De eerstvolgende cursus is 16 mei a.s.  voor maximaal 10 personen.

Nu zin er nog maximaal 5 plekken voor leden vrij. Wil je ook aansluiten bij de cursus van 16 mei: stuur dan een mail met je naam en het nummer waarop je bereikbaar ben.
De eerste 5 die zich inschrijven ontvangen bericht en worden persoonlijk uitgenodigd.

De deelnemers ontvangen een certificaat.

Reactie voor 6 mei 2019 op trainerscom@sibloopcollectief.nl

Datum cursus reanimatie
16 mei 2019
start 19.00 uur duur 2,5 uur
locatie in Hillegom, wordt aan deelnemers persoonlijk doorgegeven.

Comments

comments