Algemene Ledenvergadering 17 februari

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 17 februari. Aansluitend een hapje en drankje.

Datum: 17 februari 2017

Start: 20.00 uur met inloop vanaf 19:30 uur
Locatie: Fioretticollege Hillegom
Van de Endelaan 5a
2182 ES Hillegom.

Agenda: 

  1. Opening
  2. Verslag Algemene ledenvergadering 12 februari 2016
  3. Jaarverslag en jaarrekening 2016
  4. Verslag kascommissie
  5. Verkiezing bestuur
  6. Jaarplan en Begroting 2017 en hoogte contributie
  7. Verkiezing kascommissie 2016
  8. Verkiezing beroepscommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

 

Comments

comments