Lidmaatschap

Contributie 
De contributie voor het hardlopen en Sportief wandelen bedraagt€ 36,50 per half jaar. Met het plaatsen van je handtekening op het inschrijvingsformulier, geef je tot wederopzegging toestemming aan SIB-Loopcollectief om toekomstige contributiebijdragen automatisch af te schrijven van je bankrekening.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Het Incassant ID van SIB-Loopcollectief is NL49ZZZ596079980000. Het machtigingskenmerk word per email doorgegeven.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.

Beginnerscursus
De bijdrage voor de opstapcursus bedraagt € 49,50. Inschrijven kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Na het versturen van je gegevens ontvang je een bevestiging van inschrijving. Print en onderteken deze bevestiging en stuur deze op naar:

Atletiek vereniging SIB-Loopcollectief
Secretariaat
p/a Prins Bernhardstraat 28
2181 RK Hillegom

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap kan per 30 juni en per 31 december van het lopend kalenderjaar met een opzegtermijn van 4 weken. Dit betekent dat je het lidmaatschap voor 2 juni respectievelijk 3 december schriftelijk moet opzeggen. Als je het lidmaatschap gedurende de loop van een halfjaar termijn opzegt, ben je de bijdrage van het betreffende halfjaar termijn wel verschuldigd.

Opzeggen kan per brief of per mail.

De adresgegevens zijn:

  • Atletiek vereniging SIB-Loopcollectief
    Secretariaat
    p/a Prins Bernhardstraat 28
    2181 RK Hillegom
  • Email: info@sibloopcollectief.nl